Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Blijf ik automatisch lid, ook al zeg ik mijn abonnement op Visie of Eva op?

Gratis EO-lid
Via uw abonnement op Visie of Eva telt u gratis mee als EO-lid, tenzij u in het verleden heeft aangegeven via uw abonnement niet automatisch mee te willen tellen als lid.

Na opzegging blijft u WEL lid...
Bij stopzetting van uw abonnement op Visie of Eva blijft u WEL lid van de Evangelische Omroep als u voorafgaand aan het abonnement al EO-lid was; wij gaan er dan vanuit dat u EO-lid wilt blijven. Uw abonnement wordt beëindigd en het EO-lidmaatschap wordt voortgezet à € 18,00 per jaar. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Blijkt dit lidmaatschap toch niet gewenst te zijn, dan maken wij dit uiteraard zonder verdere verplichtingen en met terugwerkende kracht weer ongedaan.

Na opzegging blijft u GEEN lid...
Bij stopzetting van uw abonnement op Visie of Eva stopt ook uw EO-lidmaatschap als u voorafgaand aan het abonnement geen EO-lid was.