Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samen Geloven

samen geloven, luisteren, lezen en doen - ook in de zomer

Partners digitale Pinksterconferentie

Een groot aantal partners heeft de handen ineengeslagen en heeft de digitale Pinkster­conferentie georganiseerd. Het thema dit jaar was 'Samen kerk, samen sterk'.

Hartelijk dank voor deze mooie samenwerking met onder andere
Stichting Opwekking,
Missie Nederland,
Evangelisch Werkverband,
media zoals Groot Nieuws Radio, Family7, de EO, en
het Nederlands Dagblad en diverse kerkgenoot­schappen,
waaronder de Protestantse Kerk Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten,

Centraal stond het verlangen om samen op te trekken, kerken en gelovigen bij elkaar te brengen om Pinksteren te vieren, en van daaruit, vervuld met de Heilige Geest, opnieuw onze plek in te nemen in de samenleving. De opzet van de conferentie was, om via verschillende digitale kanalen en de NPO, programma's aan te bieden die een zo breed mogelijke groep aanspreekt. Met de focus op de boodschap van Pinksteren en de eenheid van de kerk.