Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samen Geloven

samen geloven, luisteren, lezen en doen - ook in de zomer

Heel het leven!

Het thema is dit jaar Heel het leven!. Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de Bijbel?

Kolossenzen 1: 15-20 vormt de basis voor het thema van de zomerconferentie. Met deze kerntekst willen we duidelijk maken dat in Christus alles is geschapen: de hele schepping bestaat in Hem. Hij kwam om de hele schepping met God te verzoenen, met alles wat leeft op aarde en in de hemel. En Jezus stierf niet alleen voor jou en mij, maar voor de schepping, voor alles wat kruipt, vliegt en zwemt. Hij stierf voor de redding en heelmaking van Gods schepping.

Wil je meer weten over het thema? Kijk dan op de website en lees dat we drie lagen onderscheiden binnen dit thema.