Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samen Geloven

samen geloven, luisteren, lezen en doen - ook in de zomer

New Wine - themapakket Heel het leven!

Dit jaar bieden we je een prachtig themapakket waar je vanaf nu mee aan de slag kunt. Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Wat leren we hierover uit de Bijbel?

Op deze pagina vind je vijf video's van sprekers. Met de vijf video's kun je zelf aan de slag deze zomer. Thuis, in de kerk of bij je tent op de camping. De hoofdsprekers Dave Bookless en Jan-Maarten Goedhart geven je een leidraad om je samenkomst, huiskring, tienerwerk en kinderwerk in te vullen met dit thema.

Talk 1. Jan-Maarten Goedhart over Heel het leven!

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? En wat heeft dit te maken met het werk van Gods Geest? In deze eerste sessie gaat Jan-Maarten Goedhart in op de drie betekenissen van het thema ‘Heel het leven!’.

Talk 2. Dave Bookless over Het Grote Verhaal

Wat is het Grote Verhaal dat zich ontvouwt van Genesis tot aan de terugkomst van Jezus? En hoe maken wij deel uit van dit verhaal? Dave Bookless schetst de rode lijnen in het Oude en Nieuwe Testament en vraagt: ‘Hoe groot is jouw Jezus?’

Talk 3. Dave Bookless over Geworteld leven

Waar is jouw thuis? We zijn geschapen om geworteld te leven – in God, in onze gemeenschap en in de schepping. Maar in onze huidige wereld zijn veel mensen ontworteld en onthecht en daardoor innerlijk verwond. Dave Bookless daagt je uit: ‘Wees een mangrove.’

Talk 4. Dave Bookless over Het hele leven

Gods Koninkrijk brengt ‘shalom’: heelheid voor de hele schepping. Dat raakt aan alle terreinen van ons leven en onze samenleving en economie. Mag Jezus koning zijn over je hele leven? En wil jij een ‘brenger van shalom’ zijn in jouw leefomgeving?

Talk 5. Dave Bookless over Kerk in een gebroken wereld

Wat is de roeping van de kerk waarvan jij deel uitmaakt? En wat betekent dit dan concreet voor hóe je kerk bent in jouw stad of dorp? Dave Bookless nodigt jouw kerk uit om betrokken te zijn in Gods beweging van schepping naar herschepping – in Jezus’ naam en in de kracht van de Heilige Geest.

Verdiepen

Wil jij je verder verdiepen in het thema van dit jaar? New Wine verzamelde extra materiaal en inspirerende verhalen. Je vindt dit op de website van de New Wine Zomerconferentie en op het You-Tube kanaal.

New Wine ontwikkelde dit themapakket in een unieke samenwerking met A Rocha, Micha Nederland, Youth for Christ, 24/7 Prayer, de Justice Conference en mediahuis Living Image.