Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samen Geloven

samen geloven, luisteren, lezen en doen - ook in de zomer

Stiltediensten in aanloop naar Pasen 2020

Samen met de Protestantse Kerk in Nederland biedt de EO van woensdag tot en met zaterdag elke avond om 19.30 uur een vesper van een half uur, te zien op de site Samen Geloven. Zo kunnen christenen samen de dagen voor Pasen beleven. Mirjam Bouwman presenteert dit dagelijkse digitale moment waarvan muziek, gebed en verstilling de onderdelen zijn.

Bezoekers kunnen ook zelf een digitale kaars aansteken en gebedspunten aandragen

Vesper Stille Zaterdag 'Op weg naar het Licht'

Ds. Marleen Blootens staat stil bij Psalm 42. Te horen zijn Oden van Salomo: de oudste verzameling christelijke liederen en gebeden in het Syrisch, een vorm van het Aramees – de taal die Jezus en Zijn leerlingen spraken.

Vesper Goede Vrijdag 'Op weg naar het licht'

Met predikant Elsbeth Gruteke en countertenor Sytse Buwalda die live gedeelten uit de Matthäus Passion zingt.

Vesper donderdag 'Avondmaal'

Donderdag is het thema 'avondmaal', met ds. Pim Brouwer en Dwight Dissels, met liedjes uit The Passion.

Vesper woensdag 'Op weg naar het licht'

Woensdag sprak ds. Mirjam Kollenstaart over het thema 'naastenliefde' met muzikale medewerking van The Psalm Project.