Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samen Geloven

samen geloven, luisteren, lezen en doen - ook in de zomer

Download Nederland Zingt liederen voor jouw (kerk)stream

Kerkdeuren gaan voorzichtig aan weer open, al blijft samen zingen vooralsnog spannend. De EO stelt graag haar liederen van Nederland Zingt ter beschikking. Je kunt de liederen gebruiken in je (online) samenkomsten. Door te klikken op het lied van je keuze, start de download automatisch.

De liederen

Abba Vader
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Als je bidt, zal Hij je geven
Alzo lief had God de wereld
Beveel gerust uw wegen
Blijf mij nabij
Bouw Uw Koninkrijk (medley)
Daar is kracht
Daar ruist langs de wolken
De dag vanuit Uw hand ontvangen
De Heer is God en niemand meer
De Heer is mijn Herder
De kracht van Uw liefde
De rivier
De wereld is van Hem vervuld
Eén naam is onze hope
Er is een God die hoort
Ere zij aan God de Vader
Ga met God en Hij zal met je zijn
Glorie aan God
God van Licht
Groot is Uw trouw
Grote God wij loven U
Halleluja, eeuwig dank en ere
Heer geef mij vleugels dat ik reis
Heer ik hoor van rijke zegen
Heer ik kom tot U
Heer U bent altijd bij mij
Heer U bent mijn leven
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer wat een voorrecht
Heerlijk is uw naam
​​​​​​​Heilig, heilig, heilig
​​​​​​​Hier in uw heiligdom
​​​​​​​Hoor Gij ons aan
Hoor hoor mijn ziel
Houd me dicht bij U
​​​​​​​Houd vol
​​​​​​​Iedereen zoekt U, jong of oud
Ik bouw op U
Ik geloof in God, Hij is mijn Vader
​​​​​​​Ik wandel in het licht
Ik wil zingen van mijn Heiland
In bidden en in smeken
In stilte wilt Gij wonen
Je hoeft niet bang te zijn
Jezus ga ons voor
​​​​​​​Jezus geeft een loflied
​​​​​​​Jezus Hij is Koning
Jezus is de goede Herder
​​​​​​​​​Jezus overwinnaar​​​​​​​
Juich voor de Heer
‘k Ben een koninklijk kind​​​​​​​
k Heb geloofd en daarom zing ik
k Stel mijn vertrouwen
Ik zal er zijn
Kijk vooruit loop verder
Kroon Hem met gouden kroon​​​​​​​
Lees je Bijbel, bid elke dag
Lichtstad met uw paar'len poorten
Leid mij Heer, o machtig Heiland
​​​​​​​Liefde was het​​​​​​​​​
Machtige God, sterke rots
Majesteit
Mijn Jezus ik houd van U
Morgenglans der eeuwigheid
Morgenlicht
​​​​​​O God die droeg ons voorgeslacht
​​​​​​​O hoofd vol bloed en wonden
O licht uit licht uit God geboren
​​​​​​​Om bloesem aan de bomen
Onze Vader
Op bergen en in dalen
Psalm 16 - Ik val niet uit uw hand
Psalm 17: 1 en 7
​​​​​​​Psalm 42
Psalm 43:3 en 4
Psalm 62:1
Psalm 63:1, 2 en 3
Psalm 68: 10 en 17
Psalm 84 - Wat hou ik van uw huis
Psalm 89:1 en 7
Psalm 93: 1, 2, 3 en 4
Psalm 113​​​​​​​
​​​​​​​Psalm 116
Psalm 117
Psalm 118:1 en 5
Psalm 121
Psalm 138: 1 en 4
Psalm 150:1 en 2
Rust mijn ziel uw God is Koning​​​​​​​
Ruwe stormen mogen woeden
Samen in de naam van Jezus
Stil mijn ziel wees stil
Stil (Verberg mij nu)
Stromen van zegen
Tienduizend redenen
Toon Mijn liefde
U geeft rust
U zij de glorie
Uw wil geschiede
Vader, ik aanbid U
Van U wil ik zingen
Van U zijn alle dingen
Vaste Rots van mijn behoud
​​​​​​​Veilig in Jezus' armen
Voetstappen in het zand
Voor uw liefde Heer Jezus​​​​​​​
Vreugde, vreugde, louter vreugde
Wat de toekomst brengen moge
​​​​​​​Wat vlied' of bezwijk​​​​​​​
Wees mijn leidsman
Wees niet bevreesd
​​​​​​​Welk een Vriend is onze Jezus
​​​​​​​Wij moeten Gode zingen
Wilhelmus
​​​​​​​Zegen mij (Gebed om zegen)
​​​​​​​Zegekroon
​​​​​​​Zoekend naar licht

Liedboek licenties

Stream jij je kerkdienst online en toon je tekst en muziek uit Liedboek Online? Neem dan ook kennis van de tijdelijke spelregels.

Special | U geeft rust

Zangers en zangeressen uit ruim 20 verschillende kerken zingen 'U geeft rust'. Bekijk ook de liedtekst, bladmuziek, verschillende uitvoeringen én de 12 persoonlijke verhalen achter 'U geeft rust'.

Online kerkdiensten

Bekijk de vele landelijke online initiatieven van kerken en gemeenten. Of kijk nog een keer naar de BEAM-kerkdiensten die speciaal op jongeren gericht zijn.