Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samen Geloven

samen geloven, luisteren, lezen en doen - ook in de zomer

Gebedsinitiatieven

Hoe bid je in crisistijd? Ons land heeft te maken met de Corona-crisis. Hoe kunnen wij daarop biddend reageren? Hoe bid je ten tijde van crisis? Het kan helpend zijn om onze gebeden van nood in tijden van een grootschalige crisis te focussen op drie specifieke groepen. 

  1. getroffen Personen
  2. Pastors & Priesters
  3. Politici, Politie en Vredestichters

Lees meer op de website van 24-7 prayer

 

God zoeken en vinden in alle dingen: De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem. Dit inzicht groeide vanuit de grote ‘vertrouwelijkheid van Ignatius met God’. Voor hem kan de mens omgaan met God ‘zoals een vriend met een vriend’.

Ontdek meer op de website van Ignatiaansbidden.nl