Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Denemarken/Zweden: Øresund, Kopenhagen-Malmö

In het jaar 2000 is de nieuwe vaste oeververbinding over de Øresund tussen Denemarken en Zweden geopend. Deze zestien kilometer lange verbinding geeft het verkeer de mogelijkheid de zeestraat over te steken.