Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Over NieuwLicht

Tijs van den Brink buigt zich samen met de community op Facebook over actuele maatschappelijke onderwerpen, en maakt een zoektocht langs betrokkenen in het land om zich een opinie te vormen.

NieuwLicht is het interactieve opinieplatform van de EO, waar christenen op een constructieve manier bijdragen aan het maatschappelijk debat.

De opinievorming is een tool om dat te bereiken. Eerst informeren, dan nadenken en erover praten en vervolgens handen en voeten geven. Dat betekent: geen onderbuik, geen geouwehoer voor de vuist weg, niet schelden etc. Maar serieus met elkaar in gesprek gaan met als doel je mening te vormen en te toetsen om vervolgens je af te vragen of en hoe je dit kunt dit vertalen naar een maatschappelijke bijdrage.

Spelregels

Om dit te bereiken hanteren we bij NieuwLicht een aantal spelregels. Als reacties niet aan die regels voldoen, kan de redactie de reactie verwijderen.

  • De reactie dient te gaan over de inhoud van het bericht
  • Ga met respect met de andere meningen om: verwensingen, schelden etcetera wordt niet toegestaan
  • Reacties met discriminatie op grond van geloof, geslacht, ras of wat dan ook worden verwijderd
  • Je reactie kan gebruikt worden voor televisie en radio
  • Reageer op Facebook:

  • Facebook