Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Dossier lerarentekort

Dat er te weinig meesters en juffen zijn, zal niemand ontgaan zijn. Maar op scholen in kwetsbare wijken in de Randstad is dat tekort nog veel nijpender dan in de provincie. Hoe komt dat en welke gevolgen heeft dat voor de kansen van die kinderen? Lees er alles over in dit dossier.