Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

‘Een bekering betekent dat iemand zich volledig overgeeft’

Imam Azzedine Karrat over de bekering van Joram

6 februari 2019

Imam Azzedine Karrat is islamitisch theoloog en voormalig imam van de grootste moskee van Nederland: de Essalam Moskee in Rotterdam. Karrat was aanwezig bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis door Joram van Klaveren en was ook betrokken tijdens het schrijfproces van Jorams boek als meelezer. In dit interview met NieuwLicht vertelt Karrat over het proces van bekering in de islam en hoe hij bekeerlingen begeleidt in hun persoonlijke zoektocht.

Hoe ben jij betrokken geweest bij Jorams bekeringsproces?

‘Zijn proces heeft heel lang geduurd, zoals ook te lezen is in zijn boek. Ik ben meer betrokken geraakt in de laatste fase, door mee te lezen tijdens het schrijfproces van zijn boek en door commentaar te geven op de theologische argumenten die hij gebruikt. Daarnaast heb ik meerdere gesprekken met hem gehad en ben dus in die zin betrokken geweest bij zijn persoonlijke zoektocht.’

Jij hebt vaker bekeerlingen begeleid in hun zoektocht. Hoe gaat dat proces in zijn werk?

‘Een bekering naar islam is geen officiële ceremonie. Het is eigenlijk ook geen officiële taak van de imam om dit te doen. Een imam hoeft niet per se aanwezig te zijn bij het uitspreken van de shadaha,de geloofsbelijdenis. Dit is iets wat gebeurt tussen de persoon en God. Het gaat erom dat de intentie oprecht is. Een bekering betekent dat iemand zich volledig overgeeft. Iemand kan dit dus ook zonder de aanwezigheid van mensen doen.

Er zijn wel vaak mensen die vragen hebben of hulp nodig hebben bij dit proces van bekering. Dan kan ik als imam iemand ondersteunen en antwoorden geven op vragen. Ook ben ik dan wel vaak aanwezig bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis.’

Sommigen verbazen zich over de rationele benadering van Joram in zijn zoektocht. Wat denk jij daarvan?

‘Ik denk dat de rationale benadering de eerste fase is van zijn zoektocht. Aan het begin moet er een zekerheid zijn die gebaseerd is op het verstand. Het begint altijd met een rationele benadering. Daarna komt er een verinnerlijking, en ontstaat de relatie met God. In mijn toespraken in de moskee leg ik dit ook altijd uit: eerst kom het proces van weten en daarna het ervaren. De relatie met God verdiept zich op deze manier. ‘

Jij hebt meerdere mensen begeleid in hun bekering tot de islam. Hoe komen deze mensen bij jou terecht?

‘Mensen met verschillende achtergronden en religies komen naar mij toe met hun vragen. Soms zijn dit moslims die het eigenlijk allemaal niet meer zo goed weten, maar dit zijn ook mensen van een ander geloof of met een andere overtuiging. Vanuit mijn positie als imam probeer ik dan altijd eerst te luisteren en antwoorden te geven op de verschillende vragen die zij hebben.

Het is niet mijn missie om zieltjes te winnen of mijn geloofsgemeenschap te vergroten. Ik hoef daarnaast ook niet mensen te overtuigen van mijn geloof.  Ze moeten zich vrijwillig onderwerpen aan God. Het gaat immers om hun persoonlijke band met God, ik kan hen niets opleggen of forceren.’

In een interview in NRC Handelsblad van 5 februari jl. vertelt islamitisch theoloog Mohamed Ajouaoud dat het lastig is voor Joram om aansluiting te vinden bij een moskee, ook omdat zijn vrouw christen is. Denk jij dat ook?

‘Nee, dat hangt echt van de moskee en van de persoon af. Het feit dat zijn vrouw christen is zou geen probleem moeten zijn. Als Joram zelf een open houding toont dan zal hij in principe bij een moskee kunnen aansluiten.

Het enige probleem dat hij zou kunnen tegenkomen is dat veel moskeeën etnisch georganiseerd zijn. In Turkse en Marokkaanse moskeeën wordt bijvoorbeeld nog veel Turks en Marokkaans gesproken. Dit kan ervoor zorgen dat dat nieuwe mensen niet echt aansluiting kunnen vinden bij een moskee. Ook zijn deze gemeenschappen vaak gesloten en duurt het lang voor nieuwe mensen hun plek hebben gevonden.

Toch is de mentaliteit van jongeren anders dan hun ouders. Veel eerste generatie immigranten zijn meer georganiseerd rondom etniciteit terwijl veel islamitische jongeren hier zich steeds minder mee bezig houden. Dat zag ik ook in mijn eigen moskee, de Essalam moskee in Rotterdam, waar ik tot voor kort imam van was. Daar zit heel Rotterdam: Chinezen, Koeren, Afghanen, heel divers eigenlijk.’

Hoe reageren mensen in jouw gemeenschap als er iemand bekeert tot het christendom?

‘Ik denk dat een praktiserend christen niet snel zou accepteren dat iemand moslim wordt, dus in mijn gemeenschap kan het ook moeilijk zijn als iemand iets anders gelooft dan zijn of haar ouders. Het is natuurlijk ook lastig dat als je iemand hebt opgevoed met een bepaalde gedachtegang dat iemand dan uiteindelijk iets anders kiest. Natuurlijk verschilt dit per persoon en per opvatting.

Mijn rol als imam is niet om te oordelen. Als iemand komt met een probleem, ook mensen van andere overtuigingen, dan probeer ik die natuurlijk te helpen. Bij theologische vragen antwoord ik natuurlijk wel vanuit mijn eigen overtuiging en draag ik een advies aan op grond van de islam.’

Hoe kunnen christenen en moslims beter met elkaar in gesprek gaan?

'Ik woon in Rotterdam Feyenoord en ik merk dat mensen van verschillende geloofsovertuigingen nog te weinig met elkaar in gesprek gaan. Ik heb bijvoorbeeld een hele oppervlakkige relatie met mijn buren, maar ik zou wel meer mijn best kunnen doen om hen te praten over hun overtuigingen en opvattingen. Als we met elkaar een gezonde samenleving willen zijn dan moeten we met elkaar in gesprek gaan en elkaar opnieuw leren kennen.’

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij giften. Wil jij ook bijdragen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: