Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Peuters (2/3)

In deze tweede aflevering zien we hoe dierenmoeders omgaan met hun ondernemende peuters. Net als jonge kinderen doen jonge dieren niets liever dan spelen. Moeder heeft er dan ook een dagtaak aan om haar wildebras in de hand te houden. We ontdekken hoe dierenmoeders met driftbuien omgaan, pestkoppen op hun nummer zetten en op allerlei ingenieuze manieren voor hun jong zorgen.