Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De weg is gebaand!

De Paasdienst wordt uitgezonden vanuit de Hervormde gemeente 'De Fontein' in Nijkerk. Ds. Pim Verhof is voorganger in deze dienst.

Metterdaad actie

In de dienst wordt aandacht besteed aan de Metterdaadactie 'Verzoening in de woestijn'.

De organisatie Musalaha wil Joden met Palestijnen verzoenen. Jongeren groeien op met een diepe haat voor de ander. Musalaha wil dat doorbreken met speciale verzoeningsreizen in de woestijn.

Met deze reis gaan evenveel Joodse als Palestijnse deelnemers mee: Jood en Palestijn, samen op één kameel. In de hitte en zware omstandigheden die het leven in de woestijn met zich mee brengt, ontstaat ruimte voor elkaars verhaal. Tijdens de reis wordt er gezongen, gebeden en met elkaar gesproken over angsten en boosheid met als ultieme doel: vergeving en verzoening.

U kunt uw gift ook overmaken op NL88 INGB 0000 300 300 t.n.v. EO Metterdaad o.v.v. Verzoening. Het is ook mogelijk een gift online over te maken.

Samen Geloven

Voor meer online kerkdiensten, gebed, bijbelstudie en zingen ga je naar Samen Geloven >

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: