Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Viering Nationale Synode: Laat hen allen één zijn!

Registratie van een bijeenkomst in de Grote Kerk in Dordrecht waarmee we de eenheid en verbondenheid met christenen uit vele geloofsgemeenschappen willen delen.

Interkerkelijk

De Nationale Synode 2016 werd op persoonlijke titel door mensen uit de volgende kerkverbanden en geloofsgemeenschappen bezocht:   

 • Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Evangelische Broedergemeente in Nederland
 • Unie van Baptistengemeenten in Nederland
 • Vergaderingen van Gelovigen
 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
 • Alliantie van Baptisten en Cama-gemeenten
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • Gereja Kristen Indonesia Nederland
 • Religieus Genootschap der Vrienden, beter bekend als Quakers
 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Protestantse Kerk in Nederland (Geref. Bond)
 • Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
 • Anglican Netherlands Area Council
 • Remonstrantse Broederschap
 • Gereformeerde Kerken vrijgemaakt
 • Hersteld  Hervormde Kerk
 • Christelijke Gemeente  Alblasserdam
 • Rooms Katholieke Kerk in Nederland
 • Oud Katholieke Kerk
 • Rafaël gemeenten Nederland
 • SKIN – gezamenlijke migrantenkerken
 • Vrije Baptisten Gemeenten
 • Missionaire Gemeenten Stichting
 • Hervormde gemeenten binnen de Prot. Kerk in Ned.
 • Evangelische Huisgemeenten
 • Arabische Kerk
 • Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN)
 • Familie Federatie van Wereldvrede
 • Hersteld Apostolische Zendingskerk in Nederland.
 • ABC-gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten

Samen Geloven

Voor meer online kerkdiensten, gebed, bijbelstudie en zingen ga je naar Samen Geloven >

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: