Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Kerkdienst: Week van Gebed

Op 17 januari 2016 start de week van gebed van de Raad van Kerken en MissieNederland. We willen dit vieren met een gezamenlijke kerkdienst vanuit de Immanuelkerk in Maassluis.

Op 17 januari start de week van gebed van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. We willen dit vieren met een gezamenlijke kerkdienst vanuit de Immanuelkerk in Maassluis

Het thema is: Aan jou het woord.
Voorgangers zijn: ds. Gerrit van Dijk (PKN), Gerhard Messelink (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt).
De gebeden worden verzorgd door pastor Henri Eggink (RKK).
Verder is er muzikale medewerking van o.a. Het Leger des Heils, interkerkelijk kinderkoor Wonderwijs (Wwijs)
Het orgel wordt bespeeld door Gerard de Waardt.

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Letland en heeft ook de tekst uit 1 Petrus 2: 9 als uitgangspunt. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar mensen om hen heen.

Samen Geloven

Voor meer online kerkdiensten, gebed, bijbelstudie en zingen ga je naar Samen Geloven >

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: