Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Schouder aan schouder

29 juni 2017

Kerkdienst rond het thema geloofsvervolging, zondag 25 oktober, 9:10 uur, NPO2

Op zondagmorgen 25 oktober 2015 a.s. zendt de EO een live kerkdienst uit, waarin aandacht besteedt wordt aan de toenemende geloofsvervolging. Zo wordt een stem geven aan hen die daar direct of indirect het slachtoffer van zijn.

Deze uitzending komt vanuit de Jeruzalemkerk in Amsterdam. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Farouk Hammo, een predikant uit Bagdad, die uit eigen ervaring vertelt over wat het betekent om vervolgd te worden. 

De dienst wordt geleid door ds. Bas van der Graaf en evangelist Jurjen ten Brinke. We sluiten aan bij de actualiteit in Irak en Syrië, maar laten ons niet daartoe beperken. De verbondenheid met de vervolgden wordt tot uitdrukking gebracht in het thema van de dienst: "Schouder aan Schouder".