Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Je zal maar uitverkoren zijn: De betekenis van macht en onmacht

Uitzending 5. De emancipatie in Europa brengt zeggenschap voor Joden. Komend vanuit een ongelijkwaardige positie kunnen Joden geleidelijk aan bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen via onder meer vakbonden, politiek en rechterlijke macht.