Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Daarom ben ik hier: Moreel ijkpunt Israël (3/3)

Deze documentaire serie gaat over de worsteling van de publieke opinie met de Joodse staat. Er is geen land dat zulke uitgesproken meningen en heftige emoties oproept als Israël.