Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Abdulwahid van Bommel

Imam Abdulwahid van Bommel (1944) begon zijn leven als Wout van Bommel, zoon van een 'verwaterde katholieke' vader en een hervormde moeder. 'twee geloven op één kussen, daar komen moslims van', zegt van Bommel. Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van het zoeken naar eenheid met de Schepper, zoals mystici dat doen. Alles wat met de ziel te maken heeft vindt hij interessant. Via de jazz-muziek, intensieve gesprekken met andere musici en contacten met de Molukse moslimgemeenschap in Friesland, komt hij terecht bij de islam. Het heeft hem zo'n drie maanden gekost om de beslissing van zijn leven te nemen: Van Bommel legt zijn hand in die van een imam en wordt, met het uitspreken van de geloofsbelijdenis, moslim. De betekenis van zijn aangenomen naam Abdulwahid, dienaar van de Ene, wordt leidraad in zijn leven.