Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Cees Veerman

Cees Veerman, telg uit een boerenfamilie uit de Hoeksche Waard, is in de eerste plaats landbouwer. Maar hij is tevens econoom, politicus, wetenschapper en hoogleraar. Van 2002 tot 2007 was hij minister van Landbouw. Onder de vele nevenfuncties is ook het voorzitterschap van de Vereniging Natuurmonumenten: duurzaamheid ligt hem na aan het hart. Woorden als 'verwondering' en 'deemoed' zijn hem dierbaar. De verwondering die de boer voelt voor het ontkiemen van de gewassen tijdens het prachtige proces van de seizoenen. En deemoed vloeit daaruit voort: 'Je doet je best, maar in wezen valt dit alles buiten je invloedssfeer; dat stemt deemoedig.' Als 'heilige tekst' leest Veerman twee verzen uit Jesaja 58. Hij koos de Statenvertaling vanwege de mooie taal, waarmee hij opgroeide. Met Annemiek Schrijver praat Cees Veerman verder ook over twijfel en hoop: 'Het vasthouden van de hoop, dat vind ik een hele opgave.' Maar als het op genade aankomt vertelt hij over het bordje op het bureau van ds. Buskes waarop slechts één woord stond: 'Nochtans...'.