Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Herman van Praag.

Emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag (1929) schreef het boek God en psyche, waarin hij het verband tussen psychiatrie en religie bespreekt. In zijn vakgebied werd lange tijd laatdunkend gedaan over religiositeit, als zou het een primitief restant uit een vroegkinderlijk verleden zijn. Daar denkt Herman van Praag heel anders over. Hij praat over zijn leven, zijn werk en zijn favoriete bijbeltekst over de zondeval, die volgens hem gezien moet worden als een blessing in disguise.