Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ellen van Wolde.

Ellen van Wolde, hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit van Tilburg, maakte samen met typografisch kunstenaar Maurice Spithoven en de theologisch geschoolde journalist Arjan Broerseen een beeldverslag van het bijbelboek Job. In een tijd waarin veel mensen de bijbel niet meer lezen, wil zij zo op een andere manier existentiële vragen bespreekbaar maken.