Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Geeske Hovingh

Geeske Hovingh is coördinator van het Wereldhuis, een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ze werkt aan een groot, nieuw project om het draagvlak ten opzichte van vluchtelingen in Nederland te verbeteren.