Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Peter Ben Smit

Peter Ben Smit is oud-katholiek priester en hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde maar liefst drie keer. Smit beweegt zich graag tussen kerk en universiteit, waarbij hij de kerk als de meest sociale plek typeert: Er komen mensen van alle leeftijden en opleidingsniveaus en iedereen krijgt er hetzelfde. Smit voelt zich er zeer op zijn plek waar hij blijft zeggen dat het ook anders kan, en waar hij het koninkrijk van God blijft verkondigen. God ziet hij daarbij als een mysterie. Een mensoverstijgende, schenkende eenheid. Genderdiversiteit en stereotyperingen zijn thema's die Smit erg boeien. Zo wordt Jezus vaak afgebeeld als een aantrekkelijke westerse man. Niet bepaald realistisch, zo vindt Smit, wanneer je dat vergelijkt met hoe een gemiddelde Palestijnse boer er rond het begin van onze jaartelling uitzag. Maar zo zien we Hem blijkbaar het liefst. Het tv-spektakel The Passion is van deze stereotypering een goede illustratie, waarin de verrezen Christus als een puntgaaf en stralend persoon wordt geportretteerd. Zelf geeft Smit de voorkeur aan een rauwer beeld, waarbij je juist kunt zien dat Jezus geleden heeft.