Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Christa Anbeek en Joost Röselaers

Op de drempel van het oude jaar ontvangt Marleen Stelling twee reizigers in de coupé: de remonstrantse predikanten Joost Röselaers (algemeen secretaris remonstranten) en Christa Anbeek (hoogleraar remonstrantse theologie). Samen schreven zij vlak voor kerst een opinie-artikel in de NRC, waarin ze oproepen tot een warm welkom aan vluchtelingkinderen. Op dit moment dreigt een groep kinderen die hier al langer dan vijf jaar is buiten de boot van het kinderpardon te vallen. Terugkeer voor deze kinderen is ontwrichtend en schadelijk. En, menen vele Nederlanders met Anbeek en Röselaers, ze zijn al thuis. Tot in het nieuwe jaar wordt er actie gevoerd voor de kinderen en hun familie. Ook op tal van plekken in de Bijbel klinkt de oproep om op te komen voor de meest kwetsbaren. Te pas en te onpas wordt er, niet in de laatste plaats door politici, gesproken over 'onze' joods-christelijke waarden. 'Laten we onze joods-christelijke waarden dan ook in praktijk brengen', zeggen Anbeek en Röselaers. Geen woorden maar daden. Kerst was voor hen het ideale moment om de staatssecretaris hierop te attenderen. Nu hopen ze dat het kabinet in het nieuwe jaar de kans aangrijpt om deze kinderen alsnog een definitief welkom te heten onder het motto: Jullie zijn al thuis.