Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Anne Westerduin

Anne Westerduin is een theologe en schrijfster. Westerduin studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Groningen. Sinds 2012 is zij als directeur werkzaam bij Uitgeversgroep Jongbloed. Ze vertelt openhartig over haar leven: 'Ik merk dat ik op een soort kruispunt sta, op een leeftijd kom waarin je gaat terug- en vooruitkijken.' In gesprek met Marleen vertelt ze over haar bevindelijk gereformeerde jeugd. Wat de rijkdom ervan was, maar ook hoe ze het zwart-witdenken en de oude patronen losgelaten heeft. Westerduin bereidt op dit moment een wetenschappelijke studie over Henri Nouwen voor. 'Deze man is van grote betekenis geweest, onder meer met zijn boek Eindelijk Thuis. Ik heb veel aan hem gehad. Het gevoel dat het leven zo broos en breekbaar is, dat je het vieren mag, maar dat het ook zomaar onderuit gehaald kan worden. Hij heeft altijd veel aandacht gehad voor kwetsbaarheid en dat is ook van groot belang in de samenleving. Hoe gaan we om met leven dat gehandicapt is of mogelijk voltooid? Maar ook: Zijn er regels denkbaar voor onze economie die recht doen aan de verschillende gaven en talenten van mensen?'