Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nico ter Linden

Op Eerste Paasdag is Nico ter Linden te gast. Meer dan een halve eeuw was hij zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, predikant op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam. Faam verwierf hij met zijn zes delen 'Het verhaal gaat...' waarin hij bijbelse verhalen opnieuw toegankelijk maakte voor een breed, geseculariseerd publiek. In zijn pas verschenen boek 'En dan nog dit' maakt hij de balans op van zijn theologische en pastorale leven. Hoe heeft zijn eigen geloof zich in al die jaren ontwikkeld? Waar heeft hij afscheid van genomen, wat ging onderweg verloren en wat heeft hij verworven? Europa is verdeeld tot op het bot en tobt met vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken. Nationalisme steekt opnieuw de kop op. En terrorisme is een niet weg te denken realiteit geworden. Welk leiderschap is vereist om Europa in goede banen te leiden? Welke waarden bepalen de koers? Kan moreel leiderschap zonder offers? Daarover gaan Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke kerk, en Manuela Kalsky, hoogleraar Schillebeeckx, leerstoel voor Theologie & Samenleving, met elkaar in gesprek. In I Have A Dream deze week Henk Leegte, predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam.