Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Peter Nissen

Een rooms-katholieke jongen uit Limburg met monastieke ambities die uiteindelijk als theoloog carrière maakt aan de Radboud Universiteit. Zo zou je Peter Nissen (1957) kort kunnen karakteriseren. Onlangs is hij overgestapt naar de Remonstrantse Broederschap. 'Ja' zeggen tegen het leven is voor Nissen de kern van Pasen: Jezus is niet als een soort zombie op aarde gaan rondlopen, maar hij is opgestaan in ons mensen. Wij worden uitgedaagd om wat Jezus heeft voorgeleefd verder te dragen. Daarbij is een begrip als compassie essentieel. Het is het hart van de christelijke traditie, maar eigenlijk ook van alle grote levensbeschouwelijke tradities. Nissen omschrijft compassie als de bereidheid om met de ander samen ergens doorheen te gaan, passie te delen. En die passie kan pijn zijn, maar ook blijdschap. Peter Nissen ontleent zijn godsbeeld aan het gedicht Godsbegrip van Bertus Aafjes waarin Aafjes verwoordt dat God 'altijd soms' is.