Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Pim van Lommel

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. Zijn boek 'Eindeloos bewustzijn' over bijna-doodervaringen dateert al van 2007. Nu zijn we bijna zeven jaar en vele drukken verder met voor hem een onafzienbare hoeveelheid lezingen, interviews en optredens in binnen- en buitenland. Het heeft cardioloog Pim van Lommel (1943) niet onberoerd gelaten. Van Lommel is niet religieus opgevoed, maar ziet de mensen die met hem over hun bijna-doodervaringen spraken als zijn leermeesters. Ze hebben hem verrijkt met hun inzichten: het leven houdt niet op met de dood. Wat wij hiernamaals noemen, kan net zo goed hiernumaals heten. Alles is met alles verbonden en daarom is de liefde het belangrijkst. Pim van Lommel gelooft dat de schepping goed is, zelfs als er slechte dingen gebeuren. Het gaat erom af te zien van macht en bewust om te gaan met jezelf, je medemens en onze kwetsbare aarde. Van Lommel kiest zijn dierbare tekst uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe om te laten zien dat een BDE van alle tijden, plaatsen en culturen is.