Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het Vermoeden: Jan Bor

Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst. Eigenlijk is het oer-Nederlandse woord wijsbegeerte hem liever dan het woord filosofie: wijsbegeerte drukt hartstocht uit en verlangen. En verlangen deed en doet Jan Bor, naar het kennen van het eigene, naar openheid en wijsheid. Bor groeide op in een artistiek gezin waarin een ouderwetse didactiek heerste. Wie zich niet in het muzikale regime voegde, kreeg het moeilijk. Anders dan zijn broers Christiaan en Dick, die beiden professioneel violist werden, zocht Jan zijn heil in studie en onderzoek. Hij woonde in zenkloosters in Japan en werd geïnspireerd door een zenlerares in Engeland. Maar uiteindelijk ging de strenge discipline hem tegenstaan. Het leek teveel op onderwerping. In religieuze en meditatieve gemeenschappen bespeurt hij een subtiele vorm van macht en overheersing in de figuur van voorgangers en meesters, terwijl hij zich juist wil verdiepen in overgave die door het ego heen breekt. Jan was medesamensteller en schrijver van verschillende filosofische publicaties. In 2012 verscheen zijn filosofische zoektocht 'Wat is wijsheid?'. Zijn dierbare tekst komt uit een 13e-eeuwse koranverzameling. In het verhaal over een patriarch en een monnik raakt hem vooral de gedachte dat het geheim in de mens zelf zit.