Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het Vermoeden : Diederik van Vleuten

Toen zijn vader met het familiearchief op de stoep stond, nam het leven van theatermaker Diederik van Vleuten een verrassende wending. Zijn succesvolle samenwerking met cabaretier Erik van Muiswinkel was net geëindigd en hij beraadde zich op zijn artistieke toekomst. Na het lezen van de memoires van oudoom Jan ontstond het programma Daar Werd Wat Groots Verricht. Daarin verweeft Van Vleuten de grote geschiedenis met de kleine geschiedenis van zijn familie. In Buiten Schot, waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat, zet hij die lijn voort. Met deze solo's creëerde hij een nieuw theatergenre dat een groot publiek aanspreekt. Voor Buiten Schot ontving hij de Prijs van de Kritiek. Voor Diederik van Vleuten is herdenken en benoemen van groot belang. Dat geldt voor gebeurtenissen op wereldniveau, maar ook voor persoonlijke verliezen. Het gezin waarin Van Vleuten opgroeide, werd niet gespaard. Nu, jaren later, praat hij daar voor het eerst over. Diederik van Vleuten koos voor twee 'heilige teksten': in een ongepubliceerd gedicht van Hanny Michaelis staat het gedenken centraal. In een fragment van Nescio's Titaantjes zijn het vooral de overgave en dankbaarheid die hem ontroeren.