Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het Vermoeden: Rinke Nijburg

Toen grafisch kunstenaar, tekenaar en schilder Rinke Nijburg (1964) met zijn studie aan de Academie begon, viel het hem op dat religie in de kunst taboe was geworden. Hij is, na al die jaren, nog steeds van mening dat de bijbel als referentiekader van de westerse cultuur serieus moet worden genomen: ‘als mensen de bijbel niet meer kennen, dan is dat de dood van de cultuur.’ Voor hem persoonlijk ademt de bijbel een oproep, een appèl om er te zijn voor een ander. Daardoor wordt je geweten continu bepaald, je kunt je er niet aan onttrekken. Hij heeft dit liever dan het principe van de survival of the fittest van Darwin dat je volgens hem terugziet in het neo-liberalisme. Religieus gezien is Nijburg allerminst eenkennig, in zijn kunst put hij ook uit andere wereldreligies. In het werk van dichter T.S. Eliot herkent hij zijn eigen gedachten over de kosmos. Over religie zegt hij: ‘Het religieuze heeft mijn hart, maar het is wel direct het meest tricky deel!’