Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het Vermoeden: Bob Goudzwaard

Bob Goudzwaard (1934), econoom en emeritus hoogleraar aan de VU, stond aan de wieg van het CDA. Later neemt hij afstand van de partij. Het afgelopen jaar heeft hij een eredoctoraat gekregen van de Protestantse Theologische Universiteit vanwege zijn betrokkenheid bij de armen en zijn christelijke doordenking van de 'economie van het genoeg'. Hij praat met Annemiek Schrijver onder meer over de huidige economische crisis, de illusie van een eindeloze economische groei en de magie van geld. Goudzwaard kan zich vinden in het beeld van de filosoof René Girard dat wij elkaar opzwepen in een orkaan van verlangen naar meer consumeren. In het oog van de orkaan vinden we echter de stilte waarin we liefde en navolging kunnen ontdekken om zo gaandeweg dat verlangen naar meer te doorbreken en ruimte te geven voor rechtvaardigheid. Goudzwaards dierbare tekst is een gedicht van Ida Gerhardt, de hovenier, dat hem wijst op de fasen in het leven. Eerst wás Jezus de hovenier, maar als de laatste hoven naderen gaat het erom erop te vertrouwen dat Jezus de hovenier ís. Het gedicht helpt hem de relativiteit van de dingen te zien.