Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Sasja Martel

Sasja Martel (1954) groeit op in Zaandam, in een protestants christelijk gezin. Haar vader werkt bij Verkade maar studeert in zijn vrije uren theologie. Als hij klaar is met zijn studie wordt hij predikant. Martel herkent zich in haar vaders religieuze zoektocht en gaat theologie studeren. Ze is vooral geïnteresseerd in de vroegste bronnen van het christendom en raakt geïnspireerd door de joodse bijbelgeleerde David Flusser en rabbijn Yehuda Ashkenazy. Al tijdens haar studie reist ze af naar Israël. Daar groeit haar belangstelling voor het jodendom en bloeit ze qua spiritualiteit helemaal op. Uiteindelijk besluit ze om joods te worden. Sasja Martel schrijft Sterk als de dood, een boek over rouwen in joods perspectief. Deze woorden, ontleend aan Hooglied, vormen haar heilige tekst. Tijdens lezingen over rouw komt ze in een hospice terecht en ontdekt ze tot haar verbazing dat er in heel Europa geen joods hospice bestaat. Ze besluit haar droom waar te maken en onlangs vierde het joodse hospice Immanuel in Amsterdam zijn eerste lustrum. Martel ziet het hospice als een huis waar aan levensbegeleiding wordt gedaan, meer dan aan stervensbegeleiding. Haar motto: 'Zolang je leeft, leef je en de beste bescherming tegen de dood is het leven zélf'.