Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Allerd Stikker

Gast: Allerd Stikker, oud-industrieel. Tijdens een van zijn vele zakenreizen kwam Allerd Stikker in aanraking met de Kwan Yin, de Chinese godin van het mededogen. Haar naam betekent 'zij die de geluiden van de wereld hoort' en haar afbeelding heeft Stikker sindsdien niet meer losgelaten. Ook de fascinatie voor de Franse jezuïet en theoloog Teilhard de Chardin loopt als een rode draad door het leven van de voormalig topman. Na het RSV-debacle in 1983 verdiepte Stikker zich in filosofie en theologie. Hij schreef onder meer het boek 'Tao, Teilhard en Westers Denken' en legde zich steeds meer toe op het zoeken naar evenwicht tussen ecologie en economie. Ruim een kwart eeuw nu is de vijfentachtigjarige Stikker actief voor ecologische organisaties. Zo richtte hij in 1990 de Ecological Management Foundation op, die zich inzet voor duurzaam watermanagement.