Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Marius van Leeuwen

Een mens wordt pas mens door verhalen te vertellen, zegt Marius van Leeuwen (1947), emeritus hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium. Want met verhalen krijg je greep op de tijd, vindt hij. Aan zijn kleinkinderen vertelt hij verhalen over het goede, met humor en een positieve clue: het kwade mag je erin tegenkomen, maar het mag nooit de overhand krijgen.