Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Hinne Wagenaar

Hoe God verscheen in Jorwert; het lijkt, als het om predikant Hinne Wagenaar gaat, een adequate variant op de titel van het boek van Geert Mak. Wagenaar (1962) bouwt in Jorwert samen met anderen een Nijkleaster, een nieuw klooster. Het is, net als IJburg in Amsterdam, een echte kerkelijke pioniersplek die door de landelijke Protestantse Kerk (PKN) wordt ondersteund. Wagenaar heeft gemerkt dat het Friese land waar ooit vele katholieke kloosters stonden heel goed een protestants klooster kan gebruiken. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.