Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Tanja Jadnanansing

Tweede Kamerlid PvdA Tanja Jadnanansing werd in 1967 in Leiden geboren. Haar vader is een Hindoestaanse Surinamer, haar moeder een rooms-katholieke Arubaanse. Een deel van haar jeugd bracht Jadnanansing door in Suriname. Daar bezochten zij en haar zusje zowel de tempel als de kerk. Hun ouders lieten hen later kiezen: haar zus koos voor het rooms-katholicisme, Tanja voor het hindoeïsme. Dat was vooral een kwestie van emoties die de taal en het beeld van Krishna bij haar opriepen.