Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Abdulwahid van Bommel

Imam Abdulwahid van Bommel (1944) begon zijn leven als Wout van Bommel, zoon van een 'verwaterde katholieke' vader en een hervormde moeder. 'twee geloven op één kussen, daar komen moslims van', zegt van Bommel. Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van het zoeken naar eenheid met de Schepper, zoals mystici dat doen. Alles wat met de ziel te maken heeft vindt hij interessant. Via de jazz-muziek, intensieve gesprekken met andere musici en contacten met de Molukse moslimgemeenschap in Friesland, komt hij terecht bij de islam. Het heeft hem zo'n drie maanden gekost om de beslissing van zijn leven te nemen: Van Bommel legt zijn hand in die van een imam en wordt, met het uitspreken van de geloofsbelijdenis, moslim. De betekenis van zijn aangenomen naam Abdulwahid, dienaar van de Ene, wordt leidraad in zijn leven. Van Bommels heilige tekst komt uit Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry, waar de vos, de leraar van de kleine prins hem zegt: 'Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.' Een tekst die daarop lijkt vindt hij in de Koran: 'Ogen kunnen Hem niet bereiken maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Subtiele. Hij is Zich Bewust van alles. Om het goddelijke te bevatten heeft Hij u 'het oog van het hart' geschonken.' Van Bommel probeert jonge moslims te leren minder aandacht te hebben voor de uiterlijkheden en de regeltjes van de islam maar meer tijd, aandacht en liefde te offeren aan anderen. Zo leer je zien met je hart, zo kom je dichter bij andere mensen en zo kom je dichter bij de Schepper. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.