Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ruth Peetom

Ze staat momenteel volop in het nieuws, CDA-voorzitter Ruth Peetoom. Al in haar studententijd was ze actief in het CDJA, was lid van de Provinciale Staten in Groningen en zat ze in de commissie Frissen die onderzoek deed naar de oorzaken van de grote verkiezingsnederlaag van de partij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Peetoom praat met Annemiek Schrijver over haar voorzitterschap: 'Ik ben er goed in. Ik kan mensen verbinden en blijf zoeken naar wegen om mensen bij elkaar te brengen.' In haar ogen verschilt haar werk als voorzitter niet eens zoveel met dat van haar vorige baan als gemeentepredikant: 'Je moet goed kunnen luisteren en recht doen aan mensen die van elkaar verschillen. Met elkaar moet je blijven zoeken naar wat je als mens ten diepste beweegt. En dan blijkt, dat we in ons verlangen naar vrede en een rechtvaardige wereld helemaal niet zo anders zijn.' Ze probeert in haar werk als politica zoveel mogelijk zichzelf te blijven en niet mee te gaan in de waan van de dag. Ze ziet haar baan als een tijdelijke, zoals dat eigenlijk bij alle politici het geval zou moeten zijn: 'Je zet je expertise in voor het algemeen belang. Dat doe je een paar jaar en daarna geef je het stokje door aan anderen.' Haar dierbare tekst is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Voor Peetoom zit de crux van het verhaal aan het einde, waar verteld wordt hoe de Samaritaan zijn verantwoordelijkheid om voor zijn naaste te zorgen neemt, maar daarna ook weer zijns weegs gaat: 'Er wordt ons veel gevraagd, maar nooit meer dan we kunnen dragen'.