Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Sytze de Vries

Op 25 mei wordt in Monnickendam het Nieuwe Liedboek voor de Kerken gepresenteerd en ongeveer 120 liederen uit dat liedboek zijn van de hand van Sytze de Vries. Zijn vroegste herinneringen zijn aan pake en beppe in Leeuwarden. Met de wandelstok als aanwijsstok leerde pake hem lezen, zittend op beppe's schoot leerde hij psalmen zingen. Het verklaart waarom bij hem zingen en schrijven levenslang bij elkaar zijn gebleven. Voor De Vries is schrijven een manier van ordenen, van chaos bedwingen. Als hij zijn gedachten heeft kunnen ordenen tot een lied of een gedicht, heeft hij er grip op gekregen. Op de dag van uitzending is het Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Sytze de Vries: 'De Heilige Geest is dat wat God bewogen heeft vanaf het begin en wat ons in beweging zet. Het is dezelfde Geest, de adem, Ruach, die in Genesis over de wateren blies: de schepping werd daar letterlijk en figuurlijk uitgebroed.' De Vries vindt dat we niet zo geheimzinnig moeten doen als we het over de Heilige Geest hebben: 'Hoe vaak hebben we het niet over wat je motiveert, bezielt en inspireert?'. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.