Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Allerd Stikker

Gast: Allerd Stikker, oud-industrieel. Tijdens een van zijn vele zakenreizen kwam Allerd Stikker in aanraking met de Kwan Yin, de Chinese godin van het mededogen. Haar naam betekent 'zij die de geluiden van de wereld hoort' en haar afbeelding heeft Stikker sindsdien niet meer losgelaten. Ook de fascinatie voor de Franse jezuïet en theoloog Teilhard de Chardin loopt als een rode draad door het leven van de voormalig topman. Na het RSV-debacle in 1983 verdiepte Stikker zich in filosofie en theologie. Hij schreef onder meer het boek 'Tao, Teilhard en Westers Denken' en legde zich steeds meer toe op het zoeken naar evenwicht tussen ecologie en economie. Ruim een kwart eeuw nu is de vijfentachtigjarige Stikker actief voor ecologische organisaties. Zo richtte hij in 1990 de Ecological Management Foundation op, die zich inzet voor duurzaam watermanagement. Eind vorig jaar verscheen zijn boek 'En de mens speelt met de tijd - drie vensters op de eeuwigheid'. Daarin geeft hij een indringende analyse van de magistrale samenhang in het evolutieproces en de rol die de mens daar nu in speelt. Opgegroeid in een a-religieus gezin raakte Allerd Stikker geïnspireerd door het taoïsme. Zijn 'heilige tekst' is dan ook een fragment uit de Lao Zi. Hij raakte ervan overtuigd dat alles met alles is verbonden en dat het in ons leven niet zozeer gaat om de dingen die zijn als wel om de dingen die niet zichtbaar, meetbaar, maakbaar zijn.