Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Mercedes Zandwijken

Mercedes Zandwijken (1957) is initiatiefneemster van de Keti Koti Tafel. Dat is een door wit en zwart gezamenlijk genuttigde maaltijd om het 'verbreken van de ketenen' van de slavernij te gedenken. Dit jaar wordt op 1 juli gevierd dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. Tijdens de Keti Koti Tafel worden rituele handelingen uitgevoerd die verwijzen naar de bitterheid van de slavernij en naar de zoetheid van de bevrijding. Door de organisatie van deze tafels ontdekt Zandwijken steeds meer over het verzwegen slavenverleden van haar eigen familie: onlangs hoorde zij dat haar overgrootmoeder een tot slaaf gemaakte vrouw was. In haar werk als samenlevingstherapeute werkt Zandwijken onvermoeibaar aan burgerparticipatie, netwerkontwikkeling en aan de sociale cohesie in onze samenleving. Van huis uit is Zandwijken niet met godsdienst opgegroeid en ze heeft met name het ontbreken van rituelen als gemis ervaren.