Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Edward van Voolen

: HET VERMOEDEN Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit diverse religieuze tradities en praat met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke 'heilige tekst'. Gast: Edward van Voolen Edward van Voolen (1948) is conservator van het Joods Historisch Museum. Daarnaast is hij rabbijn en sinds 2001 is hij hoofd van de rabbijnenopleiding aan het Abraham Geiger Kolleg in Potsdam en Berlijn. Van Voolen wordt in Utrecht geboren en groeit op in Hilversum. Zijn ouders vertellen hem aanvankelijk niet dat hij joods is, maar dienen hem deze informatie mondjesmaat toe als hij op school wordt uitgescholden voor 'brillenjood'. Als op 4 mei de vlag halfstok hangt, huilen zijn ouders. Het geeft hem altijd een ongemakkelijk gevoel. De traumatische familiegeschiedenis is onbespreekbaar. Van Voolen gaat geschiedenis en kunstgeschiedenis studeren in Amsterdam. Tijdens zijn studie wordt hij steeds nieuwsgieriger naar zijn joodse wortels. In Londen studeert hij, tegen de zin van zijn ouders, Rabbinica aan het Leo Baeck College en daar wordt hij ook in 1978 geordineerd. Hij verheugt zich erover dat zijn ouders mettertijd zijn weg in het jodendom hebben geaccepteerd en dat zij ook aanwezig waren bij zijn ordinatie. Met zijn dierbare parabel van Franz Kafka 'Voor de wet' in de hand, legt hij uit dat hij door het bestuderen van de joodse traditie het zwarte gat van verdriet en pijn heeft kunnen verkleinen. Hij heeft, door over dat gat heen te springen, zichzelf toegang verschaft tot de erfenis waar hij recht op heeft.