Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nelly van Doorn-Harder

In deze aflevering Nelly van Doorn-Harder. Hoogleraar islam Nelly van Doorn groeit op in de Betuwe. Ze ervaart de kerk (Gereformeerde Bond) als beklemmend en neemt er als tiener afstand van. Een bijzondere ervaring rond een sterfbed roept haar geloof wakker. Na haar studies Arabische talen, Midden-Oosten en theologie gaat ze werken voor een vluchtelingenorganisatie in Egypte. Daar raakt ze gefascineerd door de Koptische kerk. Ze ontmoet haar leermeesters: bisschop Athanasius en abdis Moeder Ireni, twee mystici die religiositeit beleven in alledaagse dingen. In Indonesië ontmoet Van Doorn de jonge Javaanse mystica Ummi. Zij is moslima en Van Doorn leert van haar dat de verschillen tussen de godsdiensten niet zo groot zijn als vaak wordt gedacht. Van Doorn, universitair docent in de Verenigde Staten en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is deskundige op het gebied van het christendom in het Midden-Oosten. Binnen haar vakgebied heeft zij haar aandacht vooral gericht op de positie van vrouwen. Het onlangs verschenen boek Dubbele dialoog, Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen is daar een voorbeeld van. In het boek bespreken verschillende auteurs het kruispunt waar nieuwe stromingen en gedachtegangen over twee van de grootste vraagstukken van onze tijd samenkomen: de emancipatie van vrouwen (én mannen) en de dialoog tussen godsdiensten en culturen. Hoewel het erop lijkt dat emancipatie en dialoog in Nederland 'uit' zijn, blijkt er op beide gebieden nog steeds een wereld te winnen. Van Doorns dierbare tekst is het gedicht Alle dingen van mystica Hadewijch omdat zij zichzelf daarin met haar drie inspiratoren Athanasius, Ireni en Ummi verbonden weet. Ontmoetingen met gasten uit diverse religieuze tradities en gesprekken met hen over hun leven en drijfveren en over hun persoonlijke heilige tekst.