Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Tom Mikkers

Theoloog Tom Mikkers (1969) is algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Dat ligt niet voor de hand, aangezien hij van huis uit rooms-katholiek is. Hij ging rechten studeren in Leiden. Dat bleek niet de juiste keus en hij stapte over naar theologie. Via medestudenten kwam hij bij het Remonstrants Seminarium terecht en dat beviel zo goed, dat hij de overstap maakte. De Remonstrantse Broederschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Mikkers vergelijkt de remonstranten wel met het Asterix en Obelix-dorp van de Nederlandse kerk. Die kerk is in zijn ogen voor het grootste deel oerconservatief. 'Wat matig je je aan als kerk wanneer je bedenkt dat Jezus zelf nooit een kerk heeft gesticht. Jezus heeft ook nooit een boek geschreven: de gedachte dat onze lieve Heer in een boek woont, is het vogeltje kooien. Het is te beperkt.' Tom Mikkers praat over zijn 'heilige tekst' Desiderata van Max Ehrmann. Vooral de passage 'Doe met gratie afstand van je jeugd' vindt hij prachtig. 'Als je jong bent denk je daar helemaal niet aan. Zou het je lukken als je eenmaal zover bent, heb je dan genoeg geestkracht?' Op de vraag hoe Mikkers bij zichzelf geestkracht kweekt, antwoordt hij: 'Door niet in paniek te raken, te luisteren naar muziek, te focussen op wat doorgaat. Het leed, dat is er gewoon, en de porties zijn niet gelijk verdeeld.'.