Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Karin Melis

Op de eerste zondag van de Advent praat Annemiek Schrijver met Karin Melis, identiteitsbegeleider van een katholieke scholengemeenschap en publicist in ondermeer dagblad Trouw. Karin was van oorsprong verslaggever, maar ging in Amerika filosofie studeren en doceerde een aantal jaren in New York. Karin Melis groeide op in een ongodsdienstig gezin, dat verhuizen tot levensstijl had verheven: zo bezocht ze zes verschillende basisscholen. Toen ze vijf jaar was, vertelde een katholiek buurmeisje haar over God. 'En dat voelde zo vertrouwd - het klopte, alsof het alleen nog maar benoemd hoefde te worden.' Toch zou het nog bijna veertig jaar duren voordat ze uit 'de religieuze kast' kwam. Bij toeval liep ze een kerk binnen waar een mis begon en ze ervoer dat 'als balsem voor de ziel'. In het geheim begon ze teksten te lezen van Augustinus, Meister Eckhart en andere theologen. Melis: 'Niemand mocht 't nog weten, want ik begreep mezelf niet.' In 2002 liet ze zich met haar dochtertje dopen in de Rooms-katholieke kerk. Ze spreekt liever niet van een bekering maar van een toewending: een woord waarin een beweging zit die tot ontmoeting leidt. Als heilige tekst koos Karin Melis een fragment uit De weg van de Mens, van de joodse denker Martin Buber, die begint met de woorden Dit is het waarop het uiteindelijk aankomt: God toelaten. Men kan Hem echter slechts daar toelaten waar men staat. Met Annemiek Schrijver filosofeert Melis over het verlangen om gekend te worden en de kwetsbaarheid waarin de Allerhoogste zich openbaart.