Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Paul van Geest

'Hij was een ongehoord grote geest, daar kunnen wij niet aan tippen. Hij was de founding father in het denken over mens en God.' Dit zegt theoloog Paul van Geest (1964) over kerkvader Aurelius Augustinus. Over hem schreef hij het boek Stellig maar onzeker. Hij waarschuwt dat deze kerkvader weerbarstiger zal blijken dan menige bisschop lief is. De heilige tekst van Paul van Geest is een tekst van Augustinus, waarin hij waarschuwt voor de hoogmoed die hij als een tumor ziet. Alleen God in de gedaante van Jezus Christus kan genezing brengen door nederigheid en liefde. Van Geest spiegelt zich aan deze tekst en ziet het als een opdracht om zich iedere dag bewust te zijn van zijn eigen hoogmoed en deze aan te pakken door de stilte te zoeken en liefde in praktijk te brengen. Zijn dochtertjes helpen hem daarbij: 'zij zijn mijn leermeesters.' Paul van Geest is hoogleraar Augustijnse Studies aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit en de Katholieke Theologische Faculteit Tilburg. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Patristisch Onderzoek.