Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Maria de Groot

Dichteres Maria de Groot (1937) zoekt in haar poëzie de spanning op tussen haar geloof en het praktische, aardse leven. Daarbij gaat ze op zoek naar devotie en mystiek, waardoor haar werk soms doet denken aan dat van middeleeuwse mystici. De Groots poëzie gaat al vanaf de eerste bundel over haar relatie met Christus. De Groot: 'Het is een zoeken naar eenwording. In de joodse traditie wordt gezegd dat God één zal zijn wanneer de mensheid één is. Zo sterk is die relatie.' Maria de Groot bracht een onbezorgde kindertijd door in Drenthe. Het besef achteraf dat ze als kind dichtbij Kamp Westerbork speelde, heeft haar leven diepgaand beïnvloed. 'Het joodse kind blijft mij aanzien.' Een ander aspect van haar dichterschap is het feminisme. De Groot stelt in haar poëzie het vrouwelijke tegenover het mannelijke. Mannelijke helden worden door haar ontmythologiseerd en ze zet er een twee-eenheid van man en vrouw voor in de plaats. Maria de Groot schreef als een van de eersten over het Evangelie van Maria. De belangrijkste woorden uit dat evangelie zijn voor haar: 'Sta op. Ga. Verkondig de tijding van vreugde.' Die woorden zijn voor haar een persoonlijke opdracht. Opnamelocatie is haar 'theologische werkplaats' in Woudsend.