Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Herman van Praag

Van emeritus hoogleraar psychiatrie Herman van Praag (1929) verscheen het boek God en psyche, waarin hij het verband tussen psychiatrie en religie bespreekt. In zijn vakgebied werd lange tijd laatdunkend gedaan over religiositeit, als zou het een primitief restant uit een vroege ontwikkelingsfase zijn. Daar denkt Herman van Praag anders over. Voor hem kunnen rede en geloof prima samen gaan: 'Als je maar weet wanneer het één ophoudt en het ander begint en omgekeerd.' Hij is trots op zijn joodse achtergrond en put er inspiratie uit. In het judaïsme gaat het volgens hem nooit over geloofszekerheid maar juist om onzekerheid, om het steeds weer opnieuw vragen stellen bij teksten en ze interpreteren. Over zijn eigen religiositeit zegt hij: 'Ik hoef niet altijd met mijn beide voeten op de grond te staan. Ik geef graag toe aan wat ik noem een metaforisch leven, een leven zoals zich dat misschien voltrekt voorbij de horizon. Ik weet wel, er is geen enkel bewijs voor, maar ik hoéf ook geen bewijs.' Als heilige tekst kiest hij het verhaal van de zondeval uit Genesis 3. Hij ziet het verhaal als een test van de Eeuwige. Met het eten van de boom der kennis geeft de mens juist aan te zijn zoals de Eeuwige bedoeld heeft, namelijk een schepsel met eigen verantwoordelijkheid en een eigen wil. Dat heeft met erfzonde niets te maken!